Firemní logo TGB entrance, s. r. o.
Napište nám
tgb@tgb-entrance.cz
Volejte

Návrh a řešení systémů

Analýza zadání

Zadání na požadované funkce systém – ať jde o přístupový systém, pokladní a vstupenkový systém nebo identifikační systém – je většinou v první fázi jen neurčité a ideové. Provést postupně analýzu zadání spolu se zadavatelem, její dotvoření v do přesných formulací a jednoznačného popisu je náročná práce, která je ale nezbytná pro následné etapy rozhodování směrem k realizaci.

Systémový projekt

Dokumentuje analytickou fázi řešení systému a připravuje po funkční stránce jeho realizace. Přesně specifikuje funkce systému, jednoznačně formuluje zadání pro přípravu SW a programátorské práce.

projektovany design

Vývoj nestandardních dílů a částí (HW, SW)

Nový systém (přístupový, pokladní, identifikační, bezpečnostní) často vyžaduje doplnění standardních prvků (HW, SW) o prvky nebo moduly, které standardně buď přímo neexistují nebo vyžadují úpravy nebo je nutné je vyvinout a vyrobit. Mohou to být někdy jen „drobnosti“ jindy i větší nebo složitější (HW, SW) díly.

Technický projekt

Technický projekt řeší a definuje parametry prvků, vazeb, celkové technické řešení (HW, SW), navrhuje a dokumentuje systém jako celek i jeho dílčí části. Dokumentuje technickou specifikaci dodávek a montáží.

Koordinační řešení vazeb pro realizaci na místě

Náš projektový manažer vede přípravu a realizaci dodávek a koordinuje vazby na subdodavatele a související problematiku (stavební, energie, sítě, odolnost proti rušení, bezpečnost provozu a funkce, informatiku).

Projektová dokumentace

Vypracování standardizované projektové dokumentace pro přípravu, realizaci a servis dodávek a montáží s textovou (.doc), výkresovou (.dwg) a rozpočtovu (.xls) částí.