Firemní logo TGB entrance, s. r. o.
Napište nám
tgb@tgb-entrance.cz
Volejte

Systém pro koupaliště, sportoviště

Komplexní vstupní systém kontroly návštěvníka. Prodej vstupného na pokladně a nabití identifikátoru (karta, čip, …), průchod mechanickou zábranou (turniketem, brankou). Identifikátor může dále ovládat šatní skříňky a zaznamenávat útratu v místním bufetu/restauraci. Do systému lze dále integrovat bezobslužné platební kiosky, kde návštěvník vyrovná útratu, zaznamenanou na identifikátor. Pokud by na čipu zůstala dlužná částka, návštěvník se nedostane přes turniket ven z areálu.

Do systému lze dále integrovat systém docházkový, který eviduje zaměstnance a jejich odpracované hodiny.

Uchování dat zajišťuje MS SQL Server, z něhož lze exportovat statistiky o prodeji všech statků a služeb.

Možné komponenty systému:

  • Přístupový systém (karty, čipy, jednorázové vstupné – čárový kód, …) s mechanickými zábranami (turnikety, branky, …)
  • Bufetový systém – v rámci vstupu se na čip/předplacenou kartu zapisuje útrata v bufetu, která je potom vyrovnána při odchodu ze zařízení společně se vstupem
  • Bezobslužné placení – automatická pokladna, kam se načte čip se zaznamenanou útratou, útrata je uhrazena a čip „vynulován“. Při odchodu dojde ke kontrole zaplacení útraty a následnému uvolnění odchodu
  • Pozadí aplikace tvoří databázový systém MS SQL Server, který uchovává strukturovaná data včetně vzájemných vztahů mezi nimi a udržuje jejich konzistenci a integritu; zajišťuje statistické výstupy
  • Docházkový systém – pro evidenci pracovníků a jejich odpracovaných hodin
  • Elektronická peněženka – v napojení na bufetový systém
  • Šatní skříňky – jako součást systému ovládaná přístupovými čipy

Koupaliště, sportoviště