Firemní logo TGB entrance, s. r. o.
Napište nám
tgb@tgb-entrance.cz
Volejte

Systém pro koupaliště, sportoviště

Komplexní vstupní systém kontroly návštěvníka. Prodej vstupného na pokladně a nabití identifikátoru (karta, čip, …), průchod mechanickou zábranou (turniketem, brankou). Identifikátor může dále ovládat šatní skříňky a zaznamenávat útratu v místním bufetu/restauraci. Do systému lze dále integrovat bezobslužné platební kiosky, kde návštěvník vyrovná útratu, zaznamenanou na identifikátor. Pokud by na čipu zůstala dlužná částka, návštěvník se nedostane přes turniket ven z areálu.

Do systému lze dále integrovat systém docházkový, který eviduje zaměstnance a jejich odpracované hodiny.

Uchování dat zajišťuje MS SQL Server, z něhož lze exportovat statistiky o prodeji všech statků a služeb.

Možné komponenty systému:

  • Přístupový systém (karty, čipy, jednorázové vstupné – čárový kód, …) s mechanickými zábranami (turnikety, branky, …)
  • Bufetový systém – v rámci vstupu se na čip/předplacenou kartu zapisuje útrata v bufetu, která je potom vyrovnána při odchodu ze zařízení společně se vstupem
  • Bezobslužné placení – automatická pokladna, kam se načte čip se zaznamenanou útratou, útrata je uhrazena a čip „vynulován“. Při odchodu dojde ke kontrole zaplacení útraty a následnému uvolnění odchodu
  • Pozadí aplikace tvoří databázový systém MS SQL Server, který uchovává strukturovaná data včetně vzájemných vztahů mezi nimi a udržuje jejich konzistenci a integritu; zajišťuje statistické výstupy
  • Docházkový systém – pro evidenci pracovníků a jejich odpracovaných hodin
  • Elektronická peněženka – v napojení na bufetový systém
  • Šatní skříňky – jako součást systému ovládaná přístupovými čipy

Koupaliště, sportoviště

Fotky

Vstup do areálu koupaliště Hostinné. Tripodový turniket, automatická branka Vstup do areálu koupaliště Hostinné. Tripodový turniket a automatická branka v detailu Vstup do areálu koupaliště Hostinné Vstup do areálu koupaliště Březiněves. Vstupní turniket, automatická branka se skleněým křídlem a pokladna jsou umístěny v přemistitelné buňce. Průchod přes turniket pomocí bezkontaktního čipového náramku. Koupaliště Březiněves. Sloupek pro vracení bezkontaktních čipových náramků. Vrácení bezkontaktního čipového náramku do sloupku. Po úspěšném vrácení se uvolní odchod automatickou brankou. Pokladna v bufetu uvnitř areálu koupaliště Informační obrazovka u odchodového turniketu. Po přiložení karty nebo čipu je zobrazen stav konta respektive docházková tabulka. Po přiložení karty je zobrazen zůstatek na účtu Přiložením čipu se zobrazila docházková tabulka. Tabulka s evidencí docházky zaměstnanců v náhledu z počítače.