Firemní logo TGB entrance, s. r. o.
Napište nám
tgb@tgb-entrance.cz
Volejte

Realizace

Realizace zakázky – ať je to jen jednoduchá dodávka nebo dodávka spolu s montáží nebo řešení systému zakončené jeho realizací u zákazníka - je vždy završením našeho úkolu. Práci, na které vždy pracujeme s plným nasazením a s cílem bezezbytku splnit úkol, který jsme přijali.

Pro hladký průběh realizace zakázek má naše firma vypracovaný interní systém řízení kvality realizace se stanovenými a kontrolovanými fázemi realizace s klíčovými kontrolními body.

Realizační projekt

Závazný dokument předmětu a obsahu díla.

Dodávka

Dodávka všech částí zakázky podle technické a systémové specifikace.

Montáž

Montáž všech částí dodávek.

Uvedení do provozu

Systémová kontrola díla v průběhu záruky.

Kontrola úplnosti dodávek a montážních prací.

Individuální zkoušky zařízení.

Odladění SW na realizovaném systému.

Komplexní vyzkoušení realizovaného díla.

Uvedení odzkoušeného systému do provozu.